Menunjukkan catatan yang berlabel JENAKAPapar semua

1979 Anak : Burung aper? Burung Murai Anak : Burung aper? Bapak : Burung Murai Anak : Burung aper? Bapak : Burung Murai Anak : Burung aper?PELEMPANG!!!! (Sibapak tampor) Anak : HuaaaaaaHuaaaaaaaHuaaaaaaa!! (meleleh air mata) Bapa…